Falošné informácie v prostredí Internetu - identifikácia, analýza obsahu, emócie

Operačný program: Výskum a Inovácie
Výzva: OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-09
ITMS: ITMS 313011T527

Klasifikátor falošných správ

Text správy:
Model dokumentov
Klasifikátor

INFO